International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 2 Page(s): 108-113
LENFOMALARDA POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLEMENİN YERİ

H. Mehmet TÜRK1, M. Emin KALENDER1

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Tıp Merkezi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, GAZİANTEP

Keywords: 18F-fluorodeoxyglucose pozitron emisyon tomografi, Hodgkin lenfoma, Non-Hodgkin lenfoma
Bu incelemede 18F-fluorodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografinin lenfomaların evrelendirilmesinde, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ve relapsların erken teşhisindeki rolü hakkında yapılmış olan çalışmalar değerlendirilmiştir. 18F-fluorodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi tedaviden sonra uygulanabilen en iyi noninvasiv görüntüleme yöntemidir. Ancak yinede bu inceleme sonucunda elde edilen bulguların klinik veriler, diğer görüntüleme yöntemleri veya biopsi ile korele edilmesi gerekir. 18F-fluorodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi Hodgkin lenfoma tanısı olan hastaların ilk evrelendirilmesinde konvansiyonel görüntüleme tekniklerine göre ekbilgi sağladığından daha üstün bulunmuştur. 18F-fluorodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografinin bilgisayarlı tomografi ile kombine kullanılması bu tekniklerin ayrı ayrı kullanılmasına göre daha fazla avantajlar sağlamaktadır. 18F-fluorodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi radyoterapi alanının belirlenmesi ve cerrahi biopsinin planlanmasında da özellikle yararlı olabilir. Çalışmalarda 18F-fluorodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografinin Galyum 67 sintigrafisinden üstün olduğuda gösterilmiştir.