International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 2 Page(s): 110-114
KUTANÖZ PARANEOPLASTİK SENDROMLAR

Başak YALÇIN

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Dermatoloji Kliniği, ANKARA

Keywords: Kutanöz paraneoplastik sendromlar, Kanser
Kanserin uzak belirtisi olan paraneoplastik sendromlar kanserin ilk belirtisi olabileceği gibi kanserle eş zamanlı veya hastalığın seyri sırasında ortaya çıkabilir. Paraneoplastik sendromlar erken tanı açısında önemli olabilir. Kutanöz paraneoplastik sendromlar inspeksiyonla kolay fark edilmeleri nedeniyle kanser hastalarını hekime yönlendiren ilk bulgulardan olabilmektedirler. Paraneoplastik sendromların seyirleri genellikle kanserin gidişatı ile paralellik gösterir. Kutanöz paraneoplastik sendromları keratinizasyon bozuklukları, pigmentasyon bozuklukları, nötrofilik dermatozlar, endokrin ve metabolik lezyonlar, büllöz lezyonlar, ve diğer başlığı altında sınıflayabiliriz. Bu yazıda en sık görülen kutanöz paraneoplastik sendromlar gözden geçirilmiştir.