International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 1 Page(s): 042-045
Eş Zamanlı Skuamöz Hücreli Akciğer Karsinomu ve Rektum Adenokarsinomu Birlikteliği: Olgu Sunumu

A. Osman KAYA1, Ramazan YILDIZ1, Banu ÖZTÜRK1, Emel YAMAN1, Gonca BARIT2, Uğur COŞKUN1, Aytuğ ÜNER1, Mustafa BENEKLİ1, Deniz YAMAÇ1, Süleyman BÜYÜKBERBER1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Keywords: Senkron, Skuamöz hücreli akciğer kanseri, Rektosigmoid adenokarsinomu, Lökositoz, Paraneoplastik sendrom
Nefes darlığı, sağ kolda güçsüzlük ve rektal kanama öyküsü olan 67 yaşında erkek hasta akciğer grafisinde sağ akciğer üst lobda kitle ile hastanemize kabul edildi. Yapılan tetkiklerde rektosigmoid ülserovegetan kitle ve sağ akciğer üst lobda 8 cm çaplı kitle tespit edildi. Transbronşial iğne biyopsisinde skuamöz hücreli kanser saptandı. Kolonoskopik biyopsi sonucu adenokanser olarak rapor edildi. Senkron kolon adenokarsinomu ve akciğer skuamöz hücreli kanseri tanısı kondu. ECOG performans statusu 3 olması nedeni ile sadece destek tedavisi verildi. Hastada enfeksiyon bulgusu yoktu. Aşırı lökositoz paraneoplastik sendrom olarak değerlendirildi. Hasta, destek tedavisi altında iken öldü.

Senkron akciğer kanseri ve rektum kanserinin paraneoplastik lökositoz ile birlikteliği literatürde nadiren bildirilmiştir.