International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 2 Page(s): 086-089
MAKSİLLER SİNÜSÜN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMUNDA ORBİTA TUTULUMU: BİR VAKA SUNUMU

H. Şenol COŞKUN1, Mahmut AKBAŞ1, Mehmet ŞAHİN1, E. Güçhan ALANOĞLU1

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ISPARTA

Keywords: Küçük hücreli karsinom, Maksiller sinüs, Orbital tutulum
Nöroektodermal kökenli küçük hücreli karsinomlar nadiren ekstratorasik dokularda yerleşim gösterirler. Ekstratorasik küçük hücreli kanserler daha çok orta hatta görülmektedir. Küçük hücreli karsinomlar hızlı lokal ve hematojen yayılma özelliği ile diğer kanserlerden ayrılırlar. Kanser hastalarında orbital tutulum nadir görülmektedir. Orbital tutulum en çok, meme kanserinde ve koroid fleksusda görülmektedir. Çalışmamızda orbital metastazı saptanan 63 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Hasta tanıdan 4 ay sonra sağ üst kapağında şişlik nedeniyle kliniğe başvurmuştu. Göz kapağında ptozise yol açan, çevre dokulara invazyon gösteren kitlesi vardı Hasta maksiller sinus küçük hücreli kanserin orbital metastaz olarak değerlendirildi.