International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 3 Page(s): 164-170
TNM EVRELENDİRMESİ VE CERRAHİN GÖREVİ

MİKDAT BOZER1, ALİ COSKUN1, ABDULLAH ÖZGÖNÜL1

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Keywords: tnm evrelendirmesi, kanser
Kanser tedavisinde cerrahin yeri kanserin türüne göre değişmektedir. Tanı, klinik evreleme, kür amaçlı cerrahi girişim, lokal hastalığın kontrolü veya palyasyon aşamalarında cerrah görev alabilir. Doğru evreleme en önemli aşamalardan biridir. Solid tümörlerin evrelendirilmesinde birincil görev çoğunlukla cerraha düşmektedir. Kanser evrelendirilmesinde yaygın olarak TNM sınıflaması kullanılmaktadır. TNM dışı evrelendirmeler giderek popülaritesini kaybetmektedir. Kanser cerrahisi yapanlar bu sınıflamayı iyi bilmelidir. Öneminden dolayı TNM evrelemesinde temel kavramlar ve son değişiklikler gözden geçirilmiştir.