International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 2 Page(s): 097-107
Lokal İleri Evre Rektum Kanserinde Hibrid Ark

Yucel SAGLAM1,2, Yasemin BOLUKBASI3,4, Vildan ALPAN2, Duygu SEZEN3, Ayhan BINGOLBALI1, Ugur SELEK3,4

1Yıldız Technical University, Department of Bioengineering, Istanbul, TURKEY
2American Hospital, MD Anderson Radiation Treatment Center, Department of Radiation Oncology, Istanbul, TURKEY
3Koc University, School of Medicine, Department of Radiation Oncology, Istanbul, TURKEY
4University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Department of Radiation Oncology, Houston, USA

Keywords: Rektal kanser, IMRT, VMAT, Hibrid
Lokal ileri rektum kanserli (LİRK) olgularda, Hibrit Ark yaklaşımının, VMAT ve IMRT ile karşılaştırılarak, hedef doz konformalitesini ve risk altındaki organ (OAR) korumasını arttırma potansiyelini araştırmaktır. Çalışmamıza, 5 fraksiyonda 25 Gy VMAT ile tedavi edilen 13 LİRK’li olgu dahil edilmiştir. Her hasta için, yeni IMRT ve Hibrit Ark tekniği (forward IMRT (3 alanlar : 275 °, 80 °, 180 °) %20 ağırlık ile ve VMAT (çift tam ark: 182°-178°) %80 ağırlık ile birleştiren) kullanılarak yapılan planlar, Pinnacle TPS’de oluşturuldu. Tedavi planları; Hibrit Ark, VMAT ve IMRT, mesane (V25Gy %, V20Gy %, V15Gy %, V10Gy % ve Dort), ince bağırsak (V25Gy cc, V15Gy cc, V10Gy cc, Dmaks and Dort), femur başları (V25Gy %, V15Gy %, Dmax and Dmean) ve erkek olgularda penis bulb (Dmax and Dmean) için OAR dozları doz hacim histogramı (DVH) parametreleri kullanılarak değerlendirildi. Ek olarak, klinik hedef hacimleri (CTV) için monitör birimleri (MU), konformalite indeksi (CI) ve homojenite indeksi (HI) her üç teknik için karşılaştırıldı. OAR’larla ilgili DVH parametrelerinin çoğu, VMAT ve IMRT’ye kıyasla önemli ölçüde Hibrit Ark tekniğinden yanaydı. Hibrit Ark yönteminin, IMRT ve VMAT karşılaştırıldığında, Mesane DVH parametrelerini (V25Gy cc, V15Gy cc, V10Gy cc, Dmax and Dmean) azalttığı gösterilmiştir. Hibrit planlama tekniği, ortalama doz dahil olmak üzere listelenen tüm ince bağırsak DVH parametreleri için, IMRT ve VMAT ile karşılaştırıldığında belirgin şekilde daha düşük dozlar sağlamıştır. Hibrit tekniği, VMAT’a kıyasla V20Gy%, V15Gy %’de daha düşük femur başı dozları olduğu saptanmıştır. Penis bulbusun, ortalama ve maksimum dozları her üç teknik için benzerdir. IMRT’nin ortalama MU değeri en yüksektir (MUIMRT= 1803, p= 0.001 vs VMAT; p= 0.023 vs Hybrid Arc). VMAT’ın hedef doz konformalitesi ve homojenitesi diğer iki teknikten daha iyiydi. (CIVMAT=1.16 vs CIHybrid=1.19, p= 0.003; vs CIIMRT= 1.22, p= 0.001 and HIVMAT= 0.33 vs HIHybrid= 0.36, p= 0.01; vs HIIMRT= 0.37, p= 0.012). Hibrit tekniğinin, VMAT ve IMRT’ye kıyasla, daha iyi OAR koruması için ileri IMRT ve VMAT’ın avantajlarını birleştirmektedir.