International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 1 Page(s): 043-053
Ankaferd Hemostat’ın Malign Melanom Hücrelerinde Etoposit Direncine Etkisi

Mehdi GHASEMI1, Mufide OKAY2, Umit Yavuz MALKAN3, Seyhan TURK4, Javaid JABBAR5, Helin HOCAOGLU6, Ibrahim Celalettin HAZNEDAROGLU2

1Lokman Hekim University, Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University, School of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
3University of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
4Hacettepe University, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, Ankara, TURKEY
5Bilkent University, Department of Molecular Biology and Genetics, Ankara, TURKEY
6UTSouthwestern University, Department of Physiology, Texas, USA

Keywords: Ankaferd hemostat, Etoposit, Oksidatif fosforilasyon, Melanom, İlaç duyarlılığı
Kemoterapötik ilaçlara karşı direnç gelişimi, kanser tedavisinde bir engel haline gelmiştir. Ankaferd Hemostat’ın (ABS), melanom hücrelerinin proliferasyonunu baskıladığı gösterilmiştir; ancak mekanizması hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmada, ABS’nin oksidatif fosforilasyon (OXPHOS) yolağında yer alan genleri değiştirerek, A2058 gibi bazı melanom hücre dizilerini etoposide karşı daha duyarlı hale getirilebileceğini gösterdik. Bu çalışmada, ABS tedavisinin A2058’in etoposide duyarlılığını arttırdığı gösterildi, ancak SKMEL- 5 için herhangi bir etki gösterilemedi. Daha önce etoposide daha dirençli olduğu bilinen SK-MEL-30, bizim çalışmamızda ABS’ye karşı en az hassasiyet gösterdi. Analizimiz sonucunda, mitokondri kümelerinin ABS tarafından değiştirilen genlerle ilişkili olduğunu gördük. İddiamızı doğrulamak için iki set melanom hücre çizgisini (A375’i A2058 ile ve A375’i SK-MEL-2 ile) karşılaştırdık. A375 ve A2058 karşılaştırmasından elde ettiğimiz kümeler mitokondriyal ilişkili kümeler içermekteydi, ancak p değerleri anlamlı değildi. Öte yandan, A375 ve SK-MEL-2 karşılaştırmasından elde edilen kümeler, 2.52 zenginleştirme skoruna sahip ‘oksidoredüktaz’ kümesinde 72 gen içermekteydi. Oksidoredüktaz kümesini analiz etmek için, bu kümedeki genleri Enrichr’e koyduk. Oksidoredüktaz kümesi içindeki genlerin çoğunun oksidatif fosforilasyona ve elektron taşıma zincirine katıldığını bulduk. Sonuç olarak bu çalışma, etoposit tedavisinden önce ABS kullanımının, OXPHOS genlerinin değişmesi nedeniyle melanom hücre çizgilerinin tepkisini artırabileceğini öne sürmektedir.