International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 1
6 record(s) found.
 • YÜKSEK RİSKLİ MALİGN MELANOMUN ADJUVAN TEDAVİSİNDE ORTA YÜKSEK DOZ İNTERFERON ALFA-2B TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ VE TOLERABİLİTESİ
       Bülent KARABULUT1, V. Canfeza SEZGİN1, Gamze GÖKSEL2, Ulus A. ŞANLI1, Rüçhan USLU1, Erdem GÖKER1
 • MELANOZİS SENDROMLU BİR MALİGN MELANOM OLGUSU
       NİLÜFER GÜLER1, İBRAHİM VARGEL1
 • MEME KANSERİNİN ADJUVANT TEDAVİSİ SONRASINDA RADYASYON ALANI İÇİNDE GELİŞEN MALİGN MELANOM: OLGU SUNUMU
       Aziz KARAOĞLU1, Yunus SARAL2, Emin T. ELKIRAN1, Bilge AYGEN3, Erkan TOPKAN4, Bengü ÇOBANOĞLU5, Nilufer GÜLER6
 • Okülokutanöz Albinizmli Bir Hastada Mideye Metastatik Malign Melanom: İlk Vaka
       Halil KAVGACI1, Bulent YILDIZ1, Mustafa KARAGULLE2, Evren FIDAN1, Umit COBANOGLU3, Feyyaz OZDEMIR1, Akif CINEL4
 • Hepatosellüler Karsinoma Tedavisinde Yardımcı bir İlaç Olarak Asetilsalisilik Asit’in Rolü
       Hasan ALACAM1, Abdulkerim BEDIR1, Veli KILINC1, Osman SALIS1, Sedat GULTEN1
 • Metastatik Malign Melanomda Paradigma Değişimi
       Alper SEVINC
 •