International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 1 (Special Issue) Page(s): 003-009
Metastatik Malign Melanomda Paradigma Değişimi

Alper SEVINC

Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Gaziantep, TURKEY

Keywords: Metastatik melanom, Ipilimumab, Vemurafenib, Paradigma
Yakın bir zamana kadar tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu metastatik malign melanomda, hastalığın gelişiminde ve progresyonunda rol oynayan moleküler yolakların ortaya konmasıyla, hastalığın tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerle birlikte hastaların sağkalım oranlarında önemli bir iyileşme sağlanmasına karşın, yanıt oranlarında istenilen düzeye ulaşılamamakta ya da ulaşılan yüksek yanıt oranları korunamamaktadır. Bu yazıda, ülkemizde de kullanımda olan ipilimumab ve vemurafenib başta olmak üzere metastatik melanom tedavileri özetlenmiştir.