International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 4 Page(s): 220-226
Foliküler lenfomalı ve Küçük Lenfositik lenfomalı Hastalarda Nötropenik Olmayan Enfeksiyon İnsidansı: Rituximab Tedavisinin Etkisi

Rezwan ISLAM1, Mahbubur RAHMAN2, M. Anwarul Huq MIAN3, Hilmi EGE1, Douglas REDING4, Md Abdus SHAKOOR5, Hong LIANG6, Richard MERCIER4

1Marshfield Clinic, Department of Hematology and Oncology, Weston Center, Weston, Wisconsin, U.S.A
2University of Texas Medical Branch, Department of Obstetrics and Gynecology, Galveston, Texas, U.S.A
3Joseph M. Still Research Foundation at Doctors Hospital, Augusta, Georgia, U.S.A
4Oncology, Marshfield Clinic, Department of Hematology, Marshfield Center, Marshfield, Wisconsin, U.S.A
5Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Department of Physical Medicine & Rehabilitation, Dhaka, BANGLADESH
6Marshfield Clinic Research Foundation, Department of Biostatistics and Bioinformatics, Marshfield, Wisconsin, U.S.A

Keywords: Rituximab, Foliküler lenfoma, Küçük lenfostik lenfoma, İnsidans, Enfeksiyon
Rituximab bir anti-CD20 antikorudur ve indolant ve agresif Hodgkin dışı lenfomada etkinliği gösterilmiş ve B-hücreli lenfomaların standart tedavisi haline gelmiştir. Bu çalışma rituximab’ın nötropenik olmayan enfeksiyonları artırıp artırmadığını test etmek üzere planlandı. Foliküler lenfoma veya küçük lenfoısitik lenfolmalı 202 hastanın hastane kayıtları incelendi. Risk tahmini için negatif binomial regresyon analizi kullanıldı. Rituximab (n= 41) ve rituximabsız (n= 161) gruplarda total olarak 31.636 ve 195.691 hasta/gün değerlendirildi ve toplam 67’ye karşın 154 enfeksiyon saptandı. Negatif binomial regresyon analizde tedavi ve yaş önemli faktörler olarak bulundular (p< 0.01). Viral ve bakterial non-nötropenik enfeksiyonların relatif riskleri rituximab grubunda rituximab almayan gruba göre sırasıyla 3.33 ve 2.60 olarak saptandı. her bir yıl yaş artışında relatif riski sırasıyla 1.3 ve 1.04 olarak saptandı. İlk viral ve bakterial non-nötropenik enfeksiyon gelişmesi, rituximab grubunda rituximabsız gruba göre belirgin olarak daha hızlı idi. Sonuç olarak, rituximab, foliküler veya küçük lenfositik lenfomalı hastalarda non-nötropenik enfeksiyon riskini artırmaktadır.