International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 1 Page(s): 045-047
Bir Çocukta Priapizm ile Prezente Olan Germ Hücreli Tümör

Orhan OZBEK1, Yavuz KOKSAL2, Osman KOC1, Cuneyt KARAGOL2, Seda OZBEK3, Mehmet KILIC4

1Selcuk University, Meram Faculty of Medicine, Department of Radiology, Konya, TURKEY
2Selcuk University, Selcuklu Faculty of Medicine, Department of Pediatric Oncology, Konya, TURKEY
3Konya Training and Research Hospital, Department of Radiology, Konya, TURKEY
4Selcuk University, Meram Faculty of Medicine, Department of Urology, Konya, TURKEY

Keywords: Çocuk, Endodermal sinüs tümörü, Priapizm
Seksüel uyarı olmaksızın peniste ereksiyon halinin olması durumu olarak tanımlanan priapizm, çocuklarda nadir görülür. Perineal travma öyküsü olan 2 yaşında erkek hasta priapizm yakınması ile başvurdu. Dopler ultrasonografisinde yüksek akımlı priapizm tanısı konuldu. Manyetik rezonans görüntüleme yönteminde penis köküne uzanım gösteren intrapelvik kitle saptandı. Alfa fötoprotein düzeyi 54.600 ng/ml (Normal aralık: 0-9 ng/ml) idi. Tru-cut biyopsi uygulanan hastaya endodermal sinüs tümörü tanısı konuldu. Kemoterapinin 4. günü penisteki sertlik yumuşamaya başladı ve birinci kütr kemoterapi sonrasında tamamen kayboldu.