International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 1 Page(s): 044-053
YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİNİN BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİNDE KLİNİK UYGULAMASI

GÖKHAN ÖZYİĞİT1, UĞUR SELEK1, K. S. CLİFFORD CHAO1

University Of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, Department Radiation Oncology Houston, Texas, USA

Keywords: yoğunluk ayarlı radyoterapi, baş-boyun kanserleri.
Yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) üniform olmayan, yoğunlukları ayarlanmış ışın demetleri ile radyoterapinin en optimum şekilde hedef bölgeye verilmesini sağlayan bir tekniktir. YART ile elde edilmiş konformal doz dağılımları baş-boyun bölgesinde organ hareketlerinin minimal oluşu, kritik organların daha iyi korunabilmesi ve tümöre yüksek dozlar verilebilmesi nedenleri ile lokal kontrolü arttırma ve yan etkileri azaltma açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. YART uygulaması ile yapılmış ilk klinik çalışmalarda baş boyun kanserlerinde xerostomi başta olmak üzere radyoterapiye bağlı gelişen toksisitelerin azaltıldığı gösterilmiştir. Yine bu çalışmalarda lokal kontrolün ve sağkalımın arttırıldığı da gösterilmiş olmakla beraber, daha geniş ve uzun takip süreli çalışmalarla bu sonuçların teyit edilmesi gerekmektedir.