International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 3 Page(s): 163-169
Yumuşak Doku ve Kemik Sarkomlarında 18F-FDG PET/BT Klinik Deneyimi

Elgin OZKAN1, Cigdem SOYDAL1, Mine ARAZ1, N. Ozlem KUCUK1

Ankara University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Ankara, TURKEY

Keywords: Yumuşak doku sarkomları, Kemik sarkomları, F-18 FDG, PET/BT
Bu retrospektif analizin amacı yumuşak doku ve kemik sarkomlu hastalarda flor-18 (18F) florodeoksiglukoz (FDG) pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) kullanımı ile ilgili deneyimlerimizi ortaya koymaktır. Onyedi olgunun (7 osteosarkom, 5 Ewing sarkomu, 3 uterin sarkom, 2 rabdomyosarkom) hastalığının değişik evrelerinde çekilen toplam 26 18F-FDG PET/BT sonucu değerlendirildi. 18F-FDG PET/BT, 1 hasta dışında tüm hastalara postoperatif dönemde uygulandı. 18F-FDG PET/BT, konvansiyonel görüntüleme yöntemleri (BT ve/veya MR) ve klinik takip sonuçları retrospektif olarak gözden geçirildi. Konvansiyonel görüntüleme yöntemleri ile 18F-FDG PET/BT arasındaki süre aralığı 1-6 aydı. Ortalama takip süresi 3.8±0.2 yıldı. BT ve/veya MR ve 18F-FDG PET/BT bulguları hasta bazında değerlendirildi. 17 hastanın 7’sinde uyumluluk, 10’unda ise uyumsuzluk görüldü. Uyumlu grupta 4 hastanın sonuçları normaldi. Bu hastaların takip sürelerinde lokal rekürrens ya da uzak metastaz görülmedi. 18F-FDG PET/BT’nin preoperatif dönemde uygulandığı bir hastada 18F-FDG PET/BT ve BT klavikuladaki primer lezyonu gösterdi. İki hastada 18F-FDG PET/BT ve konvansiyonel görüntüleme yöntemleri ile uzak metastaz (karaciğer, akciğer, lenf nodu) tanımlandı. Uyumsuz grupta BT’de her iki akciğerde birden fazla nodülleri olan 4 hastada 18F-FDG PET/BT normaldi. Bu hastalar remisyonda takip edildi. 18F-FDG PET/BT ile konvansiyonel görüntüleme yöntemleri ile saptanamayan lokal rekürrens ve uzak metastazlar (kemik, periton, lenf nodu) sırasıyla üçer hastada saptandı.

Bu retrospektif analizde 18F-FDG PET/BT’nin yumuşak doku ve kemik sarkomlu hastalarda konvansiyonel görüntüleme yöntemlerine ek olarak başarı ile uygulanabilecek fonksiyonel bir görüntüleme yöntemi olduğu sonucuna vardık.