International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 3 Page(s): 161-167
ANTİFOSFOLİPİD ANTİKOR SENDROMU

YAVUZ BEYAZIT1, MURAT KEKİLLİ1, SALİH AKSU1, İBRAHİM C. HAZNEDAROĞLU1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, ANKARA

Keywords: antifosfolipid antikor sendromu, antifosfolipid antikorları, klinik özellikler, tedavi
Antifosfolipid sendromu(APL), arteriyel ve venöz tromboz, rekürren abortus ve trombositopeni ile birlikte fosfolipid bağlayıcı proteinlere karşı oluşmuş antikorların varlığı ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Antifosfolipid sendromu terimi ilk defa antifosfolipid antikorlar ve hiperkoagubilite arasındaki klinik ilişkiyi belirtmek içim kullanılmıştır. Ölçülebilen temel APL antikorları ELISA (solid phase enzyme-linked immunosorbent assay) yöntemiyle saptanabilen antikardiolipin antikorları (ACA) ve in vitro koagulasyon yöntemiyle saptanabilen lupus antikoagulanı'dır (LA). APL sendromuyla ilişkili başka antikorlar da bulunmaktadır (subgrup APL antikorları). Düşük doz aspirin, düşük veya immunsupresif dozda kortikosteroidler, profilaktik veya tedavi dozunda heparin kullanımı, intravenöz immunglobulin önerilen birkaç tedavi yöntemidir.