International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 1 Page(s): 054-062
GENÇ HASTALARDAKİ İSKEMİK İNMEDE HEMATOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİ

Özlem COŞKUN1, Levent E. İNAN1

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, ANKARA

Hiperkoagülabil durumlarla venöz tromboz birlikteliği sık olmakla beraber özellikle genç hastalarda iskemik inme ile birliktelikleri de söz konusu olabilmektedir. Biz bu gözden geçirme yazısında; protein C (PC), protein S (PS) ve antitrombin III (ATIII) eksikliği, faktör V leiden (FVL) gen mutasyonu , protrombin G20210A gen mutasyonu ve antifosfolipid antikorları ile genç iskemik inmeli hastalardaki birlikteliğe değineceğiz.