International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 3 Page(s): 188-194
Semptomatik Hava Yolu Lezyonu Olan Hastalarda Bronkoskopik Tedavi Argon Plazma Koagülasyonu /Elektrokoter

Aydan MERTOGLU1, Ahmet E. ERBAYCU1, Salih Z. GUCLU1, Ayse OZSOZ1, Rifat OZACAR1

Izmir Training and Research Hospital for Thoracic Medicine and Surgery, Department of Pulmonology, Izmir, TURKEY

Keywords: Hava yolu obstrüksiyonu, Argon plazma koagülasyonu, Elektrokoter, Bronkoskopi
Endobronşiyal tedaviler, malign ya da benign lezyonların neden olduğu büyük hava yolu obstrüksiyonlarında palyatif amaçla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tedaviler benign durumlarda küratif olabilmektedir. Bu çalışmada hava yolu obstrüksiyonlarının tedavisinde endobronşiyal argon plazma koagülasyonu (APC) ve elektrokoterin (EC) yararlılığını değerlendirmeyi amaçladık. Çalışma retrospektif olarak bir eğitim araştırma hastanesi bronkoskopi ünitesinde yürütüldü. 2007-2012 yılları arasında 56 hastaya endobronşiyal tedavi uygulandı. On sekiz hastada rijid, 38 hastada fiberoptik bronkoskop ile işlem yapıldı. Hastaların %32 sinde (18 hastada ) genel anestezi uygulandı . Kırküç olguda bronş karsinomu, 1 olguda metastatik tümor, 12 hastada benign hava yolu darlığı mevcuttu. Onbeş hastada trakeada, 28 hastada ana bronşta, 5 hastada lober bronş düzeyinde, 8 hastada birden fazla yerde obstrüksiyon mevcuttu. Obstrüksiyon derecesi ortalaması %84 idi. Tedaviden hemen sonra saptanan obstrüksiyon derecesi ortalaması %44 idi. Obstrüksiyon derecesindeki azalmanın ortalaması %39 olarak bulundu. Tedavi sonrası dispnede düzelme 31 olguda(%55) “mükemmel”, 23 olguda(41) “orta düzeyde” saptandı, 2 olguda dispnede düzelme görülmedi. Endobronşiyal tedavi ile ilişkili komplikasyon 3 olguda görüldü.(2 olguda solunum yetmezliği, 1 olguda mediasten anfizemi). APC ve EC endobronşiyal lezyonların tedavisinde kullanılan, dispneyi etkin bir şekilde azaltabilen, hızlı etkili, tekrarlanabilir tetkiklerdir .