International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 3
1 record(s) found.
  • Bronkoskopik Biyopsi Öncesi ve Sonrasında Uygulanan Bronkoalveoler Lavajın Periferik Akciğer Kanseri Tanısına Katkısı
         Dursun TATAR1, Ebru GUNES1, Ahmet E. ERBAYCU1, Nur YUCEL2, Huseyin HALILCOLAR1
  •