International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 2 Page(s): 100-103
MULTİPL ATRİYAL TROMBUS GELİŞEN SPLENEKTOMİLİ TALASEMİ MAJOR OLGUSU

Veysel KIDIR1, Ozan BALAKAN1, Ali SÜNER1, Dede ŞİT2, Orhan AYYILDIZ3

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Talasemi major, Splenektomi, İntrakardiyak trombüs
Talasemi majorlü (TM) hastaların son yıllarda daha uzun yaşatılabilmeleri daha önce bilinmeyen bazı komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu komplikasyonlardan biri de hemostatik değişikliklere bağlı gelişen tromboembolik olaylardır. Özellikle splenektomi geçiren talasemililerde kronik hiperkoagülabilitenin varlığı kanıtlanmıştır. Talasemide birçok tromboembolik komplikasyonlar bildirilmiştir. Bunların önemli bir bölümü serebral trombozlardır. İntrakardiyak trombus ise oldukça nadirdir. Bu sunumda 6 yıl önce splenektomi yapılan ve 2 yıldır gittikçe artan efor dispnesi olan ve ekokardiyografisinde sağ atriyumda multiple trombus saptanan TM olgusu sunulmaktadır.