International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 1 Page(s): 031-035
HAFİF ZİNCİR MYELOMA İLE BİRLİKTE AMİLOİD ARTROPATİSİ: BİR OLGU SUNUMU

BİRKAN SONEL1, AYŞE KÜÇÜKDEVECİ1, NURŞEN DÜZGÜN1, ARZU ENSARI1, SELİM EREKUL1

Ankara University, School of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation

Keywords: amiloidozis, multiple myeloma, hafif zincir, artropati
Amiloidozis çeşitli doku ve organlarda bir protein olan amiloid birikimi ile karakterize bir grup heterojen hastalığı içerir ve multiple miyelomalı hastaların %10-15'inde görülür. Amiloid artropatisi bu hastalarda %5 veya daha az sıklıkta bulunabilir. Burada romatoid artrit kliniğine benzer, eklemlerinde giderek artan bilateral ağrı ve sertlik yakınmaları ve karpal tünel sendromu da olan 43 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. Multiple osteolitik lezyonların, kemik iliğinde artmış plazma hücre infiltrasyonu ve serum ve idrar elektroforezinde monoklonal hafif zincir varlığı ile hafif zincir tipi multiple miyeloma tanısı konuldu. Sinoviyal doku, subkütan doku, kemik iliği ve böbrek doku örneklerinde amiloid depolan gösterildi. Karpal tünel sendrom operasyon materyalinde lambda hafif zincir antikor pozitifliği saptandı. Kardiyak, hepatik ve glossiyal amilodozis belirtisi mevcut değildi. Hasta oral olarak sıklık melphalan ve prednison tedavisine cevap verdi. Eklem şikayetleri düzelme gösterdi, kemik iliği bulguları ve elektroforetik anormallikler geriledi. Renal fonksiyonlar normal değerlere döndü. Lambda hafif zincir miyelomu olan bir hastada amiloid artropatisi tartışılmıştır.