International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 1 Page(s): 042-047
Mide Kanseri Hastalarında Doğal Öldürücü Hücrelerde Azalmış NKG2D Ekspresyonu

Bülent KARAGÖZ1, Oğuz BİLGİ1, E. Gökhan KANDEMİR1, Özkan SAYAN2, Alev A. ERİKÇİ1, Alpaslan ÖZGÜN1, Bahiddin YILMAZ1, Orhan TÜRKEN1, Ahmet ÖZTÜRK2

1Gülhane Military Medical Academy, Haydarpaşa Training Hospital, Department of Internal Medicine, Division of Medical Oncology, İSTANBUL
2Gülhane Military Medical Academy, Haydarpaşa Training Hospital, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İSTANBUL

Keywords: NKG2D, NK hücreleri, İmmünite, Gastric kanser, KIR
NKG2D Doğal Öldürücü (NK) hücrelerin bir aktivatör reseptörüdür. Daha önce mide kanser hastalarında NK hücrelerde NKG2D ekspresyonu çalışılmamıştır. Bu nedenle mide kanser hastalarının periferik kanında NK hücreler ve T lenfositlerde NKG2D varlığını araştırmayı amaçladık.

Daha önce kemoterapi ya da radyoterapi görmemiş 12 mide kanser hastası ile 25 yaş ortalaması denk sağlıklı gönüllü çalışmaya alınmıştır. NK hücreler ve T lenfositlerdeki NKG2D ekspresyonu üç renkli akım sitometri ile çalışılmıştır. Hematolojik ve akım sitometrik veriler kanser hastaları ve sağlıklı bireyler arasında karşılaştırılmıştır. Hemoglobin ve hematokrit değrleri hastalarda kontrolden daha düşüktü. Diğer hematolojik parametreler, T lenfositler (CD56-CD3+ hücreler) ve NK hücreler (CD56+CD3- hücreler) gruplarda farklı değildi. T lenfositlerde NKG2D pozitif hücreler farklı değilken mide kanser hastalarında NK hücre NKG2D pozitiflik yüzdesi sağlıklı bireylerden daha düşüktü (Sırasıyla %84.4 ± %9.5 vs %90.2 ± %8.2; p= 0.02).

Mide kanser hastalarında NK hücrelerde NKG2D ekspresyonu azalmıştır. Bu düşük NKG2D ekspresyonunun biyolojik önemini ve onun olası anti-tümör rolünü ortaya koyacak daha ileri çalışmalara gereksinim vardır.