International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 4 Page(s): 189-194
KONYA’DAKİ KANSER OLGULARININ ANALİZİ

Mine GENÇ1, Mustafa C. AVUNDUK2

1Selcuk University Meram Medical Faculty, Department of Radiation Oncology, KONYA
2Selcuk University Meram Medical Faculty, Department of Pathology, KONYA

Keywords: Kanser, Epidemiyoloji, Türkiye
Bu çalışma kanserden korunmaya yönelik aktivitelerin ve kurulacak radyoterapi cihazlarının planlanabilmesi için Konya’daki kanser hastalarının sayısını ve kanser tiplerinin dağılımını belirlemek için yapılmıştır. Tümörlerin insidansı ve histolojik dağılımını belirlemek için Konya ilindeki tüm patoloji merkezlerinin kayıtları incelenerek kanser vakaları analiz edilmiştir ve 1 yıl içinde 1523 kanser vakasına tanı konduğu saptanmıştır. Kanser insidansı erkeklerde kadınlardan daha yüksek bulundu (Yaşa göre düzeltilmiş insidans hızları sırasıyla 100 000’de 121.1 ve 94.7). Her iki cinste en sık rastlanan kanser, melanoma dışı cilt kanseriydi. Erkekte mesane, akciğer, kolorektal ve mide; kadında ise meme, kolorektal, mide kanserleri en sık rastlanan kanser tipleriydi. Bu çalışmada saptanan bu bulgular Konya’da yeni radyoterapi departmanı kurulması aşamasında kanser olgularının yaygınlığını yansıtabilir.