International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 4 Page(s): 199-202
NON-SPESİFİK NÖROLOJİK PARANEOPLASTİK SENDROMLA ORTAYA ÇıKAN OKKÜLT OVER KANSER NÜKSÜ: OLGU SUNUMU

Abdullah BÜYÜKÇELİK 1, Ahmet DEMİRKAZIK 1, Bülent YALÇIN1, Özden ŞENER2, Güngör UTKAN1, Gökhan TULUNAY3, Fikri İÇLİ 1

1Department of Medical Oncology, Ankara University School of Medicine, Ibni Sina Hospital, ANKARA
2Department of Neurology, Ankara University School of Medicine, Ibni Sina Hospital, ANKARA
3Department of Gynecology and Obstetric, Social Security Hospital, ANKARA

Keywords: Over Kanseri, Nörolojik paraneoplastik sendrom, Kemoterapi
Over kanserli hastalarda nörolojik paraneoplastik sendromlar seyrektir. Bu sendromlar, gizli veya nüks etmiş hastalığa işaret edebilir. Nörolojik paraneoplastik sendromların standart bir tedavi seçeneği olmadığı için tedavileri zordur. Ancak bazı tipleri, altta yatan kanserin tedavisiyle düzelebilir. Bu raporda, nüks etmiş over kanserinin ilk semptomu olarak beliren nörolojik paraneoplastik sendromlu bir olguyu sunmaktayız. Olgunun klinik özellikleri ve elektrofizyolojik çalışma ile sendromu tam olarak spesifiye edemedik. Over kanseri için uygulanan kemoterapi ile belirgin olarak düzeldi ve kemoterapi direncinin ortaya çıkmasıyla yeniden oluştu.