International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 2 Page(s): 075-081
Prostat Biyopsisi Öncesi Prostat Kanser Riskini Hesaplayan İki Farklı Öngörü Sisteminin Karşılaştırılması

Can TUYGUN1, Fuat DEMİREL1, Abdurrahim İMAMOGLU1, Fatih YALÇINKAYA1, Nurettin SERTÇELİK1, Orhan YİĞİTBAŞI1, Hasan BAKIRTAŞ1

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. 2. ve 4. Üroloji Klinikleri, Ankara, TÜRKİYE

Keywords: Prostat kanseri, Risk, Risk faktör, Prostat biyopsi
Biyopsi öncesi prostat kanser (PK) riskini hesaplayan iki farklı göstergenin etkinliğini belirlemek için transrektal ultrason eşliğinde ilk kez prostat biyopsisi geçirmiş 1104 hastanın klinik ve patolojik kayıtları incelendi. Hastaların yaşı, ırkı, prostat spesifik antijen (PSA) düzeyi, ailesel PK öyküsü, anormal rektal muayene bulgusu, önceki negatif prostat biyopsi varlığı ve finasterid kullanımı gibi parametreleri Amerikan-kökenli PK risk göstergesine (1. tip) girildi. Aynı hastaların, transrektal ultrasonda hipoekoik nodül varlığı, anormal rektal muayene bulgusu, prostat volümü ve PSA düzeyi gibi diğer bulguları ise Avrupa-kökenli prostat risk göstergesine (2. tip) girildi. Her iki göstergenin, %10, %25, %50, %75 ve üzerindeki olasılık düzeylerinde, PK‘li hastaları öngörmedeki yetenekleri karşılaştırıldı. 829 hastanın klinik verileri her iki hesaplama göstergesi için uygundu ve biyopsi sonrası 64 hastada PK‘i saptandı. Her iki göstergenin, ≥%10 ve ≥%75 olasılık değerlerinde, PK‘li hastaları öngörmede yetenekleri arasında anlamlı fark yok iken (p=1.000 ve p= 0.607, sırasıyla), ≥%25 ve ≥%50 olasılık değerlerinde, 1. tip gösterge lehine anlamlı fark saptandı (p=0.031 ve p<0.001, sırasıyla). 1. tip hesaplayıcının, ≥%25 ve ≥%50 olasılık değerlerinde, pozitif tahmini öngörüsü, sırasıyla, %7.8 ve %14, negatif tahmini öngörüsü ise, yine sırasıyla, %100 ve %98.8 idi. 2. tip hesaplayıcıda ise, ≥%25 ve ≥%50 olasılık değerlerinde, pozitif tahmini öngörüsü, sırasıyla, %11.7 ve %19.9, negatif tahmini öngörüsü ise, yine sırasıyla, %98.2 ve %96.6 idi. Sonuçta, biyopsi öncesi prostat kanserli hastaları öngörmede Amerikan-kökenli göstergenin kullanılmasının daha avantajlı olduğunu, ancak, her iki hesaplayıcının da düşük pozitif öngörü oranları nedeniyle gereksiz biyopsiler yapılabileceği için henüz tarama amaçlı kullanımlarının uygun olmadığını belirledik.