International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 2 Page(s): 117-126
Oral Kavite Kanserlerinde Risk Faktörleri, Premalign Lezyonlar ve Kemoprevensiyon

Banu ÖZTÜRK1, Uğur COŞKUN1, Emel YAMAN1, A. Osman KAYA1, Ramazan YILDIZ1, Mustafa BENEKLİ1, Süleyman BÜYÜKBERBER1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, TURKEY

Keywords: Oral kanser, Premalign, Kemoprevensiyon
Oral Skuamöz hücreli kanser sıklığı toplumda giderek artmaktadır. En önemli risk faktörleri sigara ve alkol kullanımı olup bazı genetik faktörler, viral ajanlar, beslenme alışkanlıkları etyolojide yer almaktadır. Başta oral lökoplaki olmak üzere oral premalign lezyonlar kansere dönüşme riski taşırlar. Erken tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen oral kanserlerin prognozu oldukça kötüdür. Premalign lezyonların erken saptanması, primer ve sekonder prevensiyon stratejileri ile oral kanser gelişiminin engellenmesi güncel araştırma konularıdır. Vitaminler (retinoidler, beta karoten, alfa tokaferol) ve COX inhibitörlerinin oral kanser kemoprevensiyonunda kullanımı ile ilgili çalışmalar mevcuttur.