International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 1 Page(s): 001-008
ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ NÖROBLASTOMA'LI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İBRAHİM BAYRAM1, ATİLLA TANYELİ1, İLGEN ŞAŞMAZ1, BÜLENT ANTMEN1, REFİK BURGUT1, DİNÇER YILDIZDAŞ1, LEVENT YILMAZ1, SÜREYYA SOYUPAK1, NURDAN TUNALI1, YURDANUR KILINÇ1

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD

Keywords: nöroblastoma, ganglionöroblastoma
Bu çalışmaya Çukurova Ü.T.F. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı'na Ocak 1991-Mart 2001 tarihleri arasında müracaat eden, nöroblastoma ve ganglionöroblastoma tanısı alan 57 olgu dahil edilmiştir. Hasta dosyaları retrospektif incelenerek değerlendirilmiştir. Bu olguların 35'i (%61.4) erkek, 22'si (%38.6) kız çocuğu idi. Yaşları 2-132 ay arasında olup ortalama yaş 49.4±37.9 aydı. Olguların %80.8'de tümör batın yerleşimliydi. Olguların %96.4 (55 olgu) evre-IV, bir olgu (%1.8) evre-III ve bir olgu da(%1.8) evre-IVS idi. Olgularda 12 aylık yaşam süresi (Overall Survival: OS) %70, 18 aylık OS %50, 24 aylık OS ise %22 olup, bu oranın 120. aya kadar devam ettiği görüldü. Olaysız yaşam süresi (event free survival; EFS) oranları ise 12, 18, 24 aylık olarak sırasıyla %17, %15, %11 olup 120 aya kadar aynı oranda devam etmekteydi.