International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 4 Page(s): 204-208
Helicobacter Pylori ile Enfekte Vakalarda Clarithromycin+Amoxicillin Tedavisinin Oksidatif DNA Hasarı Üzerine Etkisi

Yıldız DİNÇER1, Tulay AKÇAY1, E. İlker SAYGILI1, E. Yeliz ERSOY2, Osman TORTUM2

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilimdalı, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalı, İSTANBUL

Keywords: Helicobacter pylori, oksidatif stres, comet yöntemi, DNA zincir kırıkları, fpg-duyarlı bölgeler
Epidemiyolojik çalışmalar helicobacter pylori ile enfekte kişilerde gastrik kanser oluşumunun enfekte olmayan kişilere göre daha yüksek olduğu göstermekte, bu durumdan helicobacter pylori-aracılı oksidatif DNA hasarının sorumlu olduğu düşünülmektedir. Helicobacter pylori ile enfekte vakalarda clarithromycin+amoxicillin tedavisinin oksidatif DNA hasarı üzerine etkisini incelemek amacıyla iki haftalık clarithromycin (1 g/gün)+amoxicillin (1g/gün) tedavisi öncesi ve sonrasında DNA hasarı DNA zincir kırıkları ve formamidoprimidin DNA glikozilaz (fpg)-duyarlı bölgeler bazında belirlendi. Comet yöntemi ile ölçülen fpg-duyarlı bölgelerin sıklığının tedavi sonrasında azaldığı (P<0.001) ancak DNA zincir kırıkları sıklığının değişmediği saptandı. fpg-duyarlı bölgelerin sıklığının yaşla pozitif korelasyon gösterdiği belirlendi (r: 0.59; P<0.05). Bulgular helicobacter pylori ile enfekte kişilerde clarithromycin +amoxicillin tedavisinin oksidatif DNA hasarını azaltmak yoluyla helicobacter pylori-aracılı mide kanseri oluşum riskini azaltabileceğini göstermektedir.