International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 1 Page(s): 037-046
Anadolu’da Yayılış Gösteren Macrovipera lebetina obtusa (Dwigubski, 1832) Zehrinin K562 İnsan Kronik Myeloid Lösemi Hücreleri Üzerinde in vitro Sitotoksik ve Apoptotik

Faruk SUZERGOZ1, Nasit IGCI2, Cemal CAVUS1, Mehmet Z. YILDIZ3, Mehmet B. COSKUN1, Bayram GOCMEN4

1Harran University Faculty of Arts and Science, Department of Biology, Sanliurfa, TURKEY
2Nevşehir Hacı Bektas Veli University Faculty of Arts and Sciences, Department of Molecular Biology and Genetics, Nevsehir, TURKEY
3Adıyaman University Faculty of Arts and Science, Department of Biology, Adıyaman, TURKEY
4Ege University Faculty of Science, Department of Biology, Izmir, TURKEY

Keywords: Antikanser, Apopitoz, Koca engerek, Macrovipera lebetina obtusa, Yılan zehri
Doğal ürünlerde antikanser bileşiklerin araştırılması kapsamındaki çalışmalarda kullanılan önemli biyoaktif peptit/protein kaynaklarından biri de yılan zehridir. Yılan zehirlerinden antikanser etkili protein ve peptitler saflaştırılmış ve tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Macrovipera lebetina obtusa (Koca Engerek) ham zehrinin K562 insan kronik myeloid lösemi (KML) hücreleri üzerinde in vitro sitotokik etkisinin 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) ve Adenosine tripohsphate (ATP) testleri ile belirlenmesidir. Ek olarak, morfolojik değerlendirme ve aktif kaspaz-3 immünohistokimyasal analizi ile zehrin apoptotik etkisi de değerlendirilmiştir. Histopatolojik değerlendirme için hematoksilen-eozin, gimza ve papanikolau boyaları kullanılmıştır. M. l. obtusa zehrinin farklı konsantrasyonlarıyla 72 saatlik inkübasyon sonucunda K562 hücrelerine karşı doza bağlı toksisite görülmüştür. IC50 değerleri MTT ve ATP testleriyle sırasıyla 0.45 and 0.37 μg/mL olarak hesaplanmıştır. Ayrıca apoptoz uyarımının göstergeleri olarak nükleer fragmentasyon ve yoğunlaşma, apoptotik veziküller ve kaspaz-3 aktivasyonu gözlenmiştir. Apoptoza neden olan bileşiklerin kanser tedavisinde önemli bir yeri olması göz önünde bulundurulduğunda, Anadolu’da bulunan M. l. obtusa zehri üzerinde yapılacak detaylı çalışmalar KML tedavisinde terapötik potansiyeli olan yeni protein ve peptitlerin saflaştırılıp tanımlanmasıyla sonuçlanabilir.