International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 1
1 record(s) found.
  • AML (HL-60) Hücre Hattında Kalsiyum Kanal Blokeri Verapamilin, Hücre Döngüsü ve Apoptosiz Üzerine Etkisi
         Gülper NACARKAHYA1, Mehmet OZASLAN2, Mehmet YILMAZ3, I. Didem KARAGOZ2, Ibrahim H. KILIC2, Ebru TEMIZ1, Beyhan CENGIZ4
  •