International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 3 Page(s): 160-164
ONKOLOJİDE NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUAR İLAÇLARIN YENİ KULLANIM ALANLARI

EMİNE TOSUN1, OYA TOPALOĞLU1, BERNA ÖKSÜZOĞLU1

Sağlık B akanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği

Keywords: nonsteroit antiinflamatuar ilaçlar, kanser, cox-1, cox-2
Çok uzun zamandan beri ateş ve inflamasyon tedavisi için kullanılan nonsteroit antiinflamatuar (NSAI) ilaçların, 1990'lı yıllardan itibaren kanserin önlenmesi ve tedavisi için kullanılabileceği gündeme gelmiştir. NSAI ilaçlar siklooksijenaz-1 (COX-1) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) enzimini inhibe ederek etki gösterirler. Gerek selektif gerekse nonselektif COX inhibitörleriyle yapılan birçok deneysel, epidemiyolojik ve klinik çalışma bu ilaçların özellikle kolorektal kanserler olmak üzere bir çok kanser türünde etkili olduğunu göstermiştir. Bu yazıda NSAI ilaçların antikanser etki mekanizmaları ve bu alanda kullanımları ile ilgili araştırmalar tartışılacaktır.