International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 3 Page(s): 153-160
MYCOSİS FUNGOİDES'TE TÜM CİLT ELEKTRON TEDAVİSİ VE TEDAVİ MORBİDİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAAN OYSUL1, BAHAR DİRİCAN1, MURAT BEYZADEOĞLU1, SERDAR SÜRENKÖK1

Department of Radiation Oncology, Gülhane Military Medical Academy, ANKARA

Keywords: mycosis fungoides, cilt radyomorbiditesi, tüm cilt electron tedavisi
Bu çalışmanın amacı Tüm Cilt Elektron Tedavisinin (TCET) in vivo dozimetrik ölçümleri, klinik sonuçları ve geç sekelini sunmaktır. Mart 1997 ve Mart 2004 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyasyon Onkolojisi departmanında 18 mycosis fungoides hastası tedavi edilmiştir. T2-3 N0 M0 B0 hastalıklı hastalara 7 fraksiyonda 28 Gy TCET uygulanmıştır. TCET'nin tamamlanmasından itibaren ortalama takip zamanı 20,5 aydır. TCET sonrası 3 ayda 14 hastada (%77,8) tam yanıt, 4 hastada (%22,2) parsiyel yanıt sağlanmıştır. Geç cilt radyasyon hasar parametreleri olan atrofi, pigmentasyon değişikliği, epilasyon, telenjiektazi ve ülserasyon RTOG/EORTC geç cilt hasar skalasına göre yapılan gradlamada 3 hastada grad 1 (%16,7), 8 hastada grad 2 (%44,4), 6 hastada grad 3 (%33,3) ve 1 hastada grad 4 geç cilt sekeli saptanmıştır. Sonuç olarak kullandığımız modifiye translasyonel, tekniğin lezyonların erken remisyonu ile sonuçlanıp az doz alanlarını azaltıp, hastaların transvers boyutlarını kapsayabilen kolay bir tekniktir, ancak daha derin yerleşimli dokular, korunmasına karşın kullandığımız yüksek fraksiyon dozu artmış geç cilt morbiditesinin muhtemel ana sebebidir.