International Journal of Hematology and Oncology 2017, Vol 27, Num 1 Page(s): 60-68
ALK-Pozitif Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Crizotinib Direnci Sonrası Tedavi

Seher N. KAZAZ1, Ilhan OZTOP2

1Kanuni Research and Training Hospital, Medical Oncology, Trabzon, TURKEY
2Dokuz Eylül University, Institute of Oncology, Department of Medical Oncology, Izmir, TURKEY

Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, ALK, Crizotinib, Direnç
İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)’nin tedavisinde sistemik kemoterapi, genotipe dayalı hedef tedaviler ve immunoterapi yaygın olarak kullanılmaktadır. Hedef tedaviler arasında epidermal growth factor receptor (EGFR), the echinoderm microtubule- associated protein-like 4 anaplastic lypmhoma kinase (EML4-ALK) rearrangement ve C-ros oncogene 1 (ROS-1)’i hedefleyen ajanlar, bugün için bu moleküler anormalliklere sahip hastalarda standard tedavi haline gelmiştir. Bunlardan ALK-rearrangement’i olan hastalarda birinci jenerasyon ALK-inhibitörü crizotinib ile dramatik sonuçlar elde edilmiş olmakla birlikte hastaların çoğunda birkaç yıl içinde direnç gelişmektedir. Özellikle santral sinir sistemi relapsları en sık karşılaşılan klinik sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli moleküler mekanizmaların rol oynadığı bu direnç durumunda yeni jenerasyon ALK-inhibitörleri yüksek etkinlikleri ile ümit vadetmektedir. Ayrıca bu hastalarda progresyon aşamasında tekrar biyopsi yapılması ve sekonder dirence neden olan mekanizmaların ortaya konması giderek önem kazanmaktadır.