International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 3 Page(s): 129-135
Prostat kanseri Radyoterapisi Sırasında Fraksiyonlar Arası Seminal Vezikül Hareketleri ve Doz Değişimlerinin IGRT ile Değerlendirilmesi

S. Arzu ERGEN1, Didem C. OKSUZ1, Basak IKTUEREN2, Songul K. CAVDAR2, Alev BAKIR3, Sedat KOCA4, Fazilet O. DINCBAS1

1Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, TURKEY
2Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology Medical Physics, TURKEY
3Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, TURKEY
4Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology (retired), Istanbul, TURKEY

Keywords: Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi, Fraksiyonlar arası hareket, kV-CBCT, Prostat kanseri, Seminal vezikül
Bu çalışmanın amacı, kV-Cone Beam CT (kV-CBCT) ile görüntü kılavuzluğunda prostat kanseri radyoterapisinde organ hareketine bağlı olarak seminal veziküllerin aldığı kümülatif dozların doğruluğunun değerlendirilmesidir. Çalışmamıza IMRT tekniği ile tedavi edilmiş orta risk prostat kanserli on hasta dahil edilmiştir. Prostat ve seminal vesiküllerin ilk 2 cm’lik bölümü CTV’ye dahil edilmiştir. Prostat ve SV’e posterior yönden 5 mm, diğer yönlerden 8 mm PTV marjı verilmiştir. Her hastadan 16 kV-CBCT alınmış ve SV’ye verilen marjın yeterli olup olmadığını saptamak için seçilen kV-CBCT görüntüleri ile planlama BT görüntüleri prostat referans alınarak offline eşleştirilmiştir. Seminal veziküller, proksimal-distal SV şeklinde ayrı ayrı ve her ikisi birlikte tüm SV olacak şekilde yeniden konturlanmıştır. Seminal veziküllerin aldığı doz DVH yardımı ile değerlendirilmiştir. Doz volüm histogramındaki değişiklikler Student test ile analiz edilmiştir. Sistematik ve random hatalar van-Herk formülü ile değerlendirilerek gerekli emniyet marjları bulunmuştur. Seminal vezikül hareketinin alt-üst ve sağ-sol yöne kıyasla ön-arka eksende daha fazla olduğu görülmüştür. Tüm SV için (D98% D50,% D2%) ve distal SV için doz volüm değişiklikleri (D98% D95,% D50%) planlanan dozlardan önemli ölçüde farklı bulunmuştur. Bununla birlikte, tüm SV ve distal SV’in tanımlanan dozu aldığı tespit edilmiştir. Çalışmamıza göre PTV marjının posterior yönde daha fazla olması gerektiği görülmesine rağmen, tedavi boyunca verilen dozlara kümülatif olarak bakıldığında SV’ler tanımlanan dozu aldığı için posterior marjin değerlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.