International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 1 Page(s): 017-022
Meme Tümöründe Kalsifiye Edici Nanopartiküllerin Varlığına Dair Bir Ön İnceleme

Pınar OZKAL-BAYDIN1, Sedef J. GOCMEN2, Esra ERDEMLI3, Ibrahim G. TUNC4, Hasan B. SENER5, Berrak GUMUSKAYA5, Asuman SUNGUROGLU1

1Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Ankara / TURKEY
2Başkent University, Faculty of Medicine , Department of Medical Microbiology, Ankara / TURKEY
3Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Histology, Ankara / TURKEY
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara / TURKEY
5Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara / TURKEY

Keywords: Meme tümörü, Kalsifikasyon, Kalsifiye edici nanopartiküller, Taramalı elektron mikroskobu, Geçirmeli elektron mikroskobu
Kalsiyum fosfat depolanması pek çok hastalıkta görülür, fakat mineralizasyonun moleküler nedeni büyük oranda bilinmemektedir. Kalsiyum depolanmasıyla oluşan biyomineral kalsifikasyonlar mamogramla saptanmaktadır. Saptanan mikrokalsifikasyonların bazılarının maligniteyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında, kalsifiye edici nanopartiküller (CNP) malign kalsifikasyonların nedeni olarak düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı, meme tümör dokusunda CNP varlığını araştırmaktır. Bu amaçla, CNP varlığı 16 hastanın meme tümör dokusunun kültürü sonrası ve 2 patolojik dokunun geçirimli ve taramalı elektron mikroskopları (TEM ve SEM) ile incelenmesi ve 650 nm’de optik densitenin ölçülmesi ile araştırılmıştır. Analiz edilen dokularda CNP saptanamamıştır. Bu çalışmayla, CNP varlığı ilk defa meme tümör dokusunda araştırılmıştır. Meme tümör dokusunda CNP bulunamamakla birlikte bu çalışmanın araştırmacılara yeni araştırma alanları açacağı düşünülmektedir.