International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 3 Page(s): 175-179
İnfantil İntrakranial Hemanjioperisitoma: Vaka Sunumu

Fatih ERBEY1, Huseyin SOLGUN1, Ibrahim BAYRAM1, Erol AKGUL2, Sema YILMAZ1, Ilhan TUNCER3, Atila TANYELI1

1Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Oncology, Adana, TURKEY
2Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Adana, TURKEY
3Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Adana, TURKEY

Keywords: İnfantil, İntrakraniyal, Hemanjiyoperisitoma
Hemanjiyoperisitoma nadir görülen bir tümör olup, çocukluk çağı yumuşak doku tümörlerinin %3 kadarını oluşturur. İntrakraniyal lokalizasyon çok nadirdir. Bununla birlikte tümör hayatın ilk bir yılı içerisinde de çok nadir olarak görülür ve bu dönemde görülen tümörlere infantil hemanjiyoperisitoma adı verilir. Literatüre bakıldığında şimdiye kadar dokuz infantil intrakraniyal hemanjiyoperisitoma vakasının bildirildiği görülmektedir. Burada infantil intrakraniyal hemanjiyoperisitoma tanısı alan bir vakayı sunarak literatürü gözden geçirdik.