International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 Page(s): 125-134
Akciğer Metastazlarında Metastazektominin Rolü

Emel YAMAN1, Ugur COSKUN1, Banu OZTURK1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, TURKEY

Keywords: Metastazektomi, Akciğer
Malignitelerin seyrinde akciğer metastazları takip esnasında sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Akciğer metastazları genellikle sistemik hastalığın bir parçası olarak saptansa da, hastaların %20’sinde izole akciğer tutulumu olarak da gözlenebilmektedir. Kolorektal kanserde karaciğer metastazektominin faydası ortaya konmuştur; fakat akciğer metastazlarında metastazektominin rolüyle ilgili standart bir yaklaşım yoktur. Osteosarkom ve germ hücreli tümör başta olmak üzere bazı malignitelerde pulmoner metastazektominin hastalık kontrolünü sağlamada etkin olabileceğini gösteren randomize olmayan bazı çalışmalar mevcuttur. Bu derlemede, çeşitli kanser tiplerinde Pulmoner metastazektominin rolünü ortaya koymayı amaçladık.