International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 3 Page(s): 157-159
MULTİSENTRİK PLAZMA HÜCRELİ TİP CASTLEMAN HASTALIĞI: BİR OLGU SUNUMU

ABDURRAHMAN IŞIKDOĞAN1, ORHAN AYYILDIZ1, MUSTAFA YAKUT1, METİN ÇELİK1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji BD, DİYARBAKIR

Keywords: castleman hastalığı, plazma hücreli tip
Castleman hastalığı dev lenf nodu hiperplazisi veya anjiofolliküler lenf nodu hiperplazisi olarak ta bilinmektedir. Histopatolojik olarak hiyalen vasküler tip (%80) ve plazma hücreli tip (%20) olarak ikiye ayrılır. Plazma hücreli tip genellikle sistemik semptomlarla seyreder. Lokalize veya multisentrik form şeklinde ortaya çıkabilir. 19 yaşında Erkek hasta 3 aydan beri devam eden halsizlik, göğüs ağrısı ve kilo kaybı şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Anemi, hepatosplenomegali, sağ supraklaviküler lenfadenopati (LAP) saptandı. Hb:8 gr/dl, sedimantasyon 86 mm/h, hipoalbüminemi, poliklonal hipergamaglobulinemisi mevcuttu. Akciğer grafisi ve Toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ mediastinal kitle tespit edildi. Histopatolojisinde plazma hücreli tip Castleman hastalığı tanısı kondu. Bu olguda oldukça nadir görülmesi ve LAP ayırıcı tanısında önem arz etmesi nedeniyle multisentrik Castleman hastalığı tartışılacaktır.