International Journal of Hematology and Oncology 2016, Vol 26, Num 1 Page(s): 009-019
Meme Kanserinde MicroRNAs, Transkripsiyon Faktörleri, Hedef Genler ve Host Genlerin Ağ Analizi

Zhuoyan HUANG1,2, Zhiwen XU1,2, Kunhao WANG1,2, Ning WANG1

1Jilin University, College of Computer Science and Technology, Jilin, CHINA
2Jilin University, Key Laboratory of Symbolic Computation and Knowledge Engineering of Ministry of Education, Changchun, Jilin, CHINA

Keywords: Meme kanser, MicroRNA, Transkripsiyon faktörü, Anormal ekspressyon, Ağ
Bu çalışmada meme kanseri patogenezinini aydınlatabileceğini düşündüğümüz üç düzenleyici ağın microRNA (miRNA), genlerin analizi yapılmıştır. Bilim adamları meme kanserinde progresyon için belirleyici olan genleri ve miRNA’ları tespit etmişlerdir. Ancak meme kanserinin regülasyonunda gen ve miRNA’lar hakkında veriler yetersizdir. Bu çalışmada biz sadece bir iki gen veya miRNA çalışmadık. Biz meme kanserinde ve karsinogenezinde önemli düzenleyici etkileşimleri sistematik olarak çalıştık. Sonrasında üç düzenleyici (anormal olarak eksprese edilmiş ağlar dahil, ilgili yerel ağlar ve global ağlar) ağı hiyerarşik olarak üç seviyede inceledik, önemli miRNA- gen signal yolağını makroskopik düzeyde analiz ettik. Sonuçlarda anormal olarak eksprese edilmiş ağlar miRNA ve genlerin hatalı regülasyonu sonucu meme kanseri ve karsinogenezinde rol aldığını saptadık. Eğer etkin tıbbi tedavilerle herbir gen ve miRNA seviyeleri normal seviyelere getirilebilirse meme kanseri oluşumu önlenebilir. Bununda ötesinde, meme kanserindeki düzenleyici ağları anlamayı kolaylaştıran, düzenleyici ağlar kendi kendini ayarlama konusunda geri bildirimlere sahiptir. Sonuç olarak, bu ağlar, özelliklede anormal olarak eksprese edilen ağlar, meme kanseri patogenezini anlamaya ve gelecekte meme kanseri tedavisine yardımcı olacaktır.