International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 1 Page(s): 057-060
Bronşektaziyi Taklit Eden metastatik Timoma ve Good’s Sendromu

Nurdan KOKTURK1, Asiye KANBAY1, Cuneyt KURUL2, Nalan AKYUREK3, Leyla MEMIS3, Sedat DEMIRCAN2, Haluk TURKTAS1

1Gazi University Faculty of Medicine, Departments of Pulmonary Medicine, Ankara, TURKEY
2Gazi University Faculty of Medicine, Departments of Thoracic Surgery, Ankara, TURKEY
3Gazi University Faculty of Medicine, Departments of Pathology, Ankara, TURKEY

Keywords: Timoma, Good’s Sendromu
Timoma, Good’s Sendromu gibi humoral ve/veya hücresel immun yetmezliğe neden olan paraneoplastik sendromlarla birlikte seyreden zor tanınabilen tümördür. Good’s Sendromu hipogammaglobulinemi ve sık tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar ile karakterizedir. Bu olgu sunusu, akciğere metastaz yapmış ve tedavisiz kalmış olmasına rağmen en az 3 yıllık sağkalımı tamamlamış olan ve sık tekrarlayan enfeksiyonları hatalı bir şekilde yalnızca bronşektaziye bağlanmış bulunan timoma ve GS tanısı konmuş bir hastayı tanımlamaktadır.