International Journal of Hematology and Oncology 2020, Vol 30, Num 2 Page(s): 113-120
Lokal Kemik İliği Renin Anjiotensin Sistem ve COVID-19

Rafiye CIFTCILER1, Ali Erdinc CIFTCILER2, Ibrahim Celalettin HAZNEDAROGLU1

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
2Ortakoy State Hospital, Department of General Surgery, Aksaray, TURKEY

Keywords: COVID-19, Renin Anjiotensin Sistem, Hematopoez, Akut Respiratuvar Sendrom Coronovirus 2
İlk kez 31 Aralık 2019’da , Çin’in Hubei eyaleti, Wuhan şehrinde etyolojisi bilinmeyen 27 pnömoni vakası tespit edildi. Bu kliniğe neden olan ajana Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adı verildi. Sonraki günlerde DSÖ, yeni koronavirüsün neden olduğu hastalığı Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) olarak adlandırdı. SARS-CoV-2 ile enfekte hastalar çoğunlukla kuru öksürük, nefes darlığı ve ateş semptomları olan sağlık merkezlerine başvurdu. Bazı hastalarda organ yetmezliği, septik şok, pulmoner ödem, şiddetli pnömoni ve Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) gibi ölüme neden olan komplikasyonlar geliştiği gözlendi. SARS-CoV-2, hastaları insan Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2’yi (ACE 2) bağlayarak enfekte ederek ciddi pnömoniye ve yüksek mortaliteye neden olur. Dolaşımdaki RAS ve lokal parakrin-otokrin-intrakrin doku kaynaklı RAS birçok patobiyolojik olaya katılır. Lokal RAS aktivasyonu ile ilişkili pro-enflamatuar, pro-fibrotik ve pro-trombotik sonuçlar hücresel ve moleküler düzeyde tespit edilmiştir. Endotelyal hücre hasarı ve rejenerasyonu bağlamında RAS modüle edici farmakoterapiye yanıt olarak rejeneratif progenitör hücre tedavisi, vasküler endotelin rejenerasyonunu iyileştirmek için yardımcı bir tedavi olarak ortaya çıkmıştır. Bu makalenin amacı, dolaşımdaki ve lokal anjiyotensin sistemleri ile COVID 19 arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.