International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 1 Page(s): 040-043
İDİYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA İLE UYUMLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN BİR OLGU: TANIDA YANILGI MI? TEDAVİYE DİRENÇ Mİ?

Emrullah SOLMAZGÜL1, Yalçın ÖNEM1, Servet EMEKSİZ2, Levent PİRSELİMOĞLU2, Taner DAŞ3

1Hava Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi, ESKİŞEHİR
2Hava Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, ESKİŞEHİR
3Hava Hastanesi, Patoloji Servisi, ESKİŞEHİR

Keywords: İdiyopatik trombositopenik purpura, Tanıda yanılma, Direnç
İdiyopatik trombositopenik purpura (ITP), platelet yıkımı sonucu trombositopeni ile seyreden bir hastalık olup, spesifik tanısal testi olmadığından tanıda yanılma olabileceği gibi belirli oranda medikal tedaviye direnç olmaktadır. ITP düşünülen bir olguda, başlangıç tedavide klasik doz ve yüksek doz steroide dirençli olup intravenöz immunoglobulin desteği ve splenektomi ile tam remisyon sağlanan ve birbuçuk yıldır halen remisyonda olan bir ITP olgusu sunuldu. Literatür taramasında tedavilerdeki yüksek direnç oranı ve tanıdaki yanılmalar vurgulanarak ITP konusundaki bazı bilgilerin güncellenmesi amaçlandı.