International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 2 Page(s): 088-096
Evre IIIA Endometrioid Tip Endometrial Kanserin Onkolojik Sonuçları: Retrospektif, Çok Merkezli Çalışma

Hanifi SAHIN1, Ibrahim YALCIN2, Mustafa Erkan SARI2, Eda Adeviye SAHIN1, Koray ASLAN2, Ozgur AGLAMIS3, Varol GULSEREN4, Kemal GUNGORDUK5, Mehmet Mutlu MEYDANLI2, Ali AYHAN6

1Department of Gynecologic Oncology, Malatya Education and Research Hospital, Malatya, TURKEY
2University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Zekai Tahir Burak Women’s Health Training and Research Hospital, Department of Gynecologic Oncology, Ankara, TURKEY
3Cerkezkoy Public Hospital, Department of Gynecology, Tekirdag, TURKEY
4Mersin State Hospital, Department of Gynecology, Mersin, TURKEY
5Mugla Education and Research Hospital, Department of Gynecologic Oncology, Mugla, TURKEY
6Baskent University, Faculty of Medicine, Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, TURKEY

Keywords: Endometrial kanser, Evre IIIA, Prognostik faktör
Bu retrospektif çalışmada, Ocak 2007 – Ocak 2017 tarihleri arasında üç üniversite hastanesinde Evre IIIA endometrioid tip endometrial karsinomlar (EEK) değerlendirildi ve prognozun klinik ve patolojik belirleyicileri incelendi. Çalışmaya medyan yaşı 61 (dağılım: 31-76) yıl olan ve Evre IIIA hastalık ile tanılanan 47 hasta alındı. Medyan takip süresi 45 (dağılım: 6-116) ay idi. Beş yıllık hastalıksız sağkalım (DFS) oranı %57.2, genel sağkalım (OS) oranı %59.7 idi. Tek değişkenli analizde yaş ve hastalığın gradı (1-2 veya 3) DFS’yi etkileyen anlamlı faktörler olarak bulundu. Ayrıca, tek değişkenli analizde, servikal stromal tutulum ve hastalığın gradının azalmış OS süresi ile ilişkili olduğu tespit edildi. Bununla birlikte, çok değişkenli analizde, yalnızca ileri evre histolojik gradı olan hastalarda OS riskinde bir azalma görüldü (risk oranı [HR] 2.9; %95 güven aralığı [CI] 1.020-8.615; p= 0.040). Sonuç olarak, histolojik gradın Evre IIIA EEK’li hastalarda OS’nin bağımsız prognostik bir faktörü olduğu düşünülmektedir.