International Journal of Hematology and Oncology 1999, Vol 9, Num 1 Page(s): 001-007
Radyoterapi Tedavisi ile Eşzamanlı Lapatinib Kullanımı Akciğer Toksisitesini Artırır mı? Wistar-Albino Sıçanları ile Deneysel bir Çalışma

Ozlem YETMEN DOGAN1, Elif GUZEL2, Ilker COBAN1, Oner SUZER4, Nuran BESE5

1Saglik Bilimleri University, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul,TURKEY
2Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Istanbul,TURKEY
3Yeditepe University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Istanbul,TURKEY
4Istanbul University-Cerrapaşa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology, Istanbul,TURKEY
5Acıbadem University, Acıbadem Maslak Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul,TURKEY

Keywords: Meme kanseri, Lapatinib, Radyoterapi, Wistar-Albino sıçanlar, Hayvan deneyi
Bir oral tirozin kinaz inhibitörü olan lapatinibin metastatik meme kanserinde etkisi gösterilmiştir. Ancak radyoterapi ile Lapatinib birlikte
kullanılışı ile ilgili yeterli veri yoktur. Bu çalışmada 40 adet Wistar-albino cinsi sıçan 4 gruba ayrıldı; Grup1 (G1) herhangi bir tedavi almadı,
Grup 2(G2) tüm torasik bölgeye radyoterapi aldı, Grup 3 (G3) radyoterapi olmadan Lapatinib aldı, Grup 4 (G4) radyoterapi ile Lapatinible
birlikte aldı. Her iki akciğere 10 fraksiyonda toplam 30 Gy doz verildi. Oral olarak uygulanan Lapatinib, sıçanların ortalama ağırlığına
göre 1500 mg / güne eşit hesaplandı. Çalışmada analiz, enflamatuar hücrelerin alveoler boşluklara infiltrasyonuna, alveolar duvar
kalınlaşmasına ve tüm akciğer kesiti boyunca deformasyona göre 0 ve 3 arasında pulmoner hasarı skorlamak suretiyle yapıldı. G2’de
inflamatuar hücre infiltrasyonu, akciğer yapısına zarar veren fibrozis ve küçük fibröz kitlelerin oluşumu gözlendi. Alveoler septa yapısı,
tamamen normal pulmoner yapı gösteren G1’den (p≤ 0.001) anlamlı derecede daha fazlaydı. G3’de ise G1’den farklı olmayan, minimal
alveolar septal kalınlaşma ve inflamatuar hücre infiltrasyonu gösterildi. G4 ve G2 de histopatolojik bulgular benzer olmakla beraber,
G1 ve G3 ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak farklıydı (p≤ 0.001). Bu deneysel çalışmada, Lapatinib’e radyasyon eklenmesinin
sıçanlarda radyasyona bağlı pulmoner fibrozisinde artışı göstermediği görülmüştür.