International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 4 Page(s): 241-244
Spermatik Kord Liposarkomuna Eşlik Eden Prostat Kanseri

Oscar MATZINGER1, Esengul KOCAK2, Mohamed EL HFID1, Papa M. GAYE1, Elyazid MOUHSINE3, David AZRIA4, Nicolas THEUMANN5, Louis GUILLOU6, Mahmut OZSAHIN1, Abderrahim ZOUHAIR1

1Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Departments of Radiation Oncology, Lausanne, SWITZERLAND
2Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Istanbul, TURKEY
3Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) , Departments of Orthopaedic Surgery, Lausanne, SWITZERLAND
4CRLC Val d’Aurelle-Paul Lamarque, Département d’Oncologie-Radiothérapie, Montpellier, FRANCE
5Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Departments of Radiology, Lausanne, SWITZERLAND
6Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Departments of Pathology, Lausanne, SWITZERLAND

Keywords: Spermatik kord, Liposarkom, Prostat kanseri
Sunulan olgu, radikal orşiektomi ve geniş lokal eksizyon ile tedavi edilmiş ve başka adjuvan tedavi almamış spermatik kord yerleşimli liposarkomdur. 16 yıl boyunca ne lokal ne de uzak metastaz saptanmadı. Spermatik kord liposarkomu nadir görülen bir hastalıktır. Spermatik kord liposarkomalı tanılı bütün hastalarda ana tedavi radikal orşiektomi ve geniş lokal eksizyon ve spermatik kordun yüksek bağlanmasıdır (high ligation). Postoperatif radyoterapinin rolü patolojik bulgulara bağlıdır. Lokal nüks nadirdir olup geç olaylar için uzun süre takip gerekmektedir.