International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 4 Page(s): 259-267
Human Papilloma Virüsü Aşısının Geçmişi, Bugünü ve Geleceği

Mustafa KARA1, Mehmet BALCI2, Neziha YILMAZ2

1Bozok University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Yozgat, TURKEY
2Bozok University Faculty of Medicine, Department of Infectious Disease and Microbiology, Yozgat, TURKEY

Keywords: Human Papilloma Virus, Serviks kanseri, HPV aşıları
Human papillomavirus HPV) en sık görülen seksüel yolla bulaşan hastalık etkenidir. Hastalığın klinik spektrumu asemptomatik infeksiyondan, primer olarak düşük riskli HPV 6 ve 11 genotipleri tarafından oluşturulan benign siğillere ve invazif malignansiye kadar değişir. Tüm servikal kanserlerin % 70’inden fazlası yüksek riskli genotipler olan 16 ve 18 ile birliktedir. Uluslar arası Kanser Araştırma Ajansı’nın 2002’de yaptığı GLOBOCAN araştırmasına göre Türkiye’de servikal kanser insidansı yüz binde 4.5’tir. Aynı yıl 1364 yeni serviks kanseri vakası ve 726 kansere bağlı ölüm görülmüştür. Serviks kanseri Türkiye’de kansere bağlı ölümlerde 9. sıradadır. Bu inceleme yazısı HPV aşılarının ardındaki bilimsel gerçeklere, HPV koruyucu aşı gelişimindeki son ilerlemelere, en son klinik çalışmaların sonuçlarına ve aşının Türkiye’de kullanılmasının öncesinde önemli meselelere ışık tutacaktır.