International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 2 Page(s): 119-122
PEYRONİE HASTALIĞINDA RADYOTERAPİ

ERKAN TOPKAN1, MURAT GÜRKAYNAK1

İnönü Üniv. Turgut Özal Tıp Merkezi, Radyasyon Onkolojisi AD, MALATYA

Keywords: peyronie hastalığı, radyoterapi
Peyronie hastalığı patolojik olarak benign karakterli olmasına rağmen ağrılı seyretmesi ve hastaların cinsel hayatlarını olumsuz olarak etkilemesi nedeniyle önemli bir hastalıktır. Değişik tedavi seçenekleri var olsa da bunlar genellikle ya invaziv ya da ciddi sistemik yan etkileri olan yöntemlerdir. Bu noktada radyoterapi kabul edilebilir yan etki profili ve etkinliği bakımından iyi bir tedavi seçeneğidir. Bu makalede Peyronie hastalığının tedavisinde radyoterapi ile ilgili çalışmalar özetlenmiştir.