International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 4 Page(s): 232-236
Mesane Tümörlerinin Plazma Kinetik Enerji ile Güvenli Rezeksiyonu

Ibrahim YILDIRIM1, Seref BASAL1, H. Cem IRKILATA1, Umit H. ULAS2, Murat ZOR1, Serdar GOKTAS1, Murat DAYANC1

1Gülhane Military Medical Academy, Department of Urology, Ankara, TURKEY
2Gülhane Military Medical Academy, Department of Neurology, Ankara, TURKEY

Keywords: Mesane kanseri, Koter, Obturatuar refleks, Plazmakinetik, Transüretral rezeksiyon
Bu çalışmanın amacı, mesane yan duvar tümörlerinin transüretral rezeksiyonunda , obturatuar refleks ve perforasyondan kaçınmak için bipolar plazmakinetik enerji ile konvansiyonel monopolar enerjinin kıyaslanmasıdır. Çalışmaya Eylül 2005 - Aralık 2007 tarihleri arasında 30 hasta dahil edildi. Transüretral rezeksiyon birinci grupta (15 hasta) monopolar enerji ve ikinci grupta (15 hasta) bipolar enerji kullanılarak yapıldı. Maksimum tumor boyutu ve sayısı, aktif obturatuar sinir refleks sayısı, major (açık mesane tamiri gerektiren) ve minor mesane perforasyonları ve hastanede kalış süresi değerlendirildi. Birinci grupta obturatuar sinir refleksi ile ilişkili 6 minör 1 major mesane perforasyonu gözlendi. Hastanede kalış süresi 1. grupta daha uzundu. İkinci grupta herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Çalışmamızın sonuçları ışığında mesane yan duvarlarında lokalize tümörlerin plazmakinetik enerji ile rezeksiyonun, obturatuar sinir refleksi ve ilişkili mesane perforasyonundan kaçınılmasında monopolar enerjiden daha güvenlir olduğunu düşünmekteyiz.