International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 3 (Special Issue) Page(s): 001-012
Invaziv Fungal Enfeksiyonların Yönetimi: Ampirik Tedavide Dikkate Alınması Gerekenler

Fatih DEMIRKAN1, Guray SAYDAM2, Bilgin ARDA3, M. Ali OZCAN1

1Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Izmir, TURKEY
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Izmir, TURKEY
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Izmir, TURKEY

Keywords: İnvaziv fungal enfeksiyon, Empirik antifungal terapi
İnvaziv fungal infeksiyonlar (İFİ) immünkompromize hastalarda morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Candida ve Aspergillus, İFİ’ye en sık yol açan mantarlardır. Invaziv Kandida enfeksiyonları en sık yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastalarında ve çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde görülmekte iken, aspergilloz özellikle hematolojik malignansili hastalarda ve hematopoietik kök hücre nakli (HKHN) yapılanlarda olmak üzere en sık immünkompromize hastalarda görülmektedir. Ampirik tedavi IFİ olduğu şüphelenilen hematolojik malignansili tüm yüksek riskli hastalarda düşünülmelidir.