International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 2 Page(s): 105-112
ANTİKOAGULAN TEDAVİ

YAVUZ BEYAZIT1, MURAT KEKİLLİ1, İBRAHİM C. HAZNEDAROĞLU1

Hacettepe Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD ANKARA

Keywords: antikoagülasyon, heparin, warfarin
Antikoagulasyon yaşamı tehdit edebilecek ve ciddi komplikasyonlara neden olabilecek bir tedavidir. Bu nedenle karzarar oranı her hasta için bireysel olarak hesaplanmalı ve antikoagulasyon tedavisi buna göre planlanmalıdır. Venöz ve arteriyel tromboembolizm morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinden bir tanesidir. Venöz tromboembolizmin farmakolojik tedavisi, oral antikoagülanların ve heparinin yaygın olarak klinik kullanıma sunulduğu son 50 yıldır belirgin ilerleme kaydetmiştir. Heparin ve warfarin trombüsle seyreden hastalıkların profilaksi ve tedavisinde en sık kullanılan antikoagülanlardır. Fakat bu antikoagülanlar etkinin yavaş başlaması ve dar terapötik aralık gibi iyi bilinen klinik kısıtlılıkları mevcuttur.