International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 2 Page(s): 113-119
Kanser Hastalarında Orofaringeal Kandida ve Bakteriyel Kolonizasyonun Özellikleri

Filiz C. SENLER1, Sefik CAKMAKCI1, Ozay A. AKAN2, Ahmet DEMIRKAZIK1, Hakan AKBULUT1, Fikri ICLI1

1Ankara University Medical Faculty, Medical Oncology Department, Ankara, Turkey
2Ankara University Medical Faculty, Central Laboratory, Ankara, Turkey

Keywords: Orofaringeal kolonizasyon, Kanser, Sürveyans
Kanser hastalarında hastalığa ve tedavilere bağlı faktörler nedeniyle, orofaringeal florada değişiklikler olmaktadır. Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nın iki kliniğinden (İbni Sina Hastanesi ve Cebeci Hastanesi) toplam 119 hastada bakteriyel ve kandida kolonizasyonları incelendi. İlk 24. saatte, 4.gün ve 7.günde boğazdan sürveyans kültürü amaçlı sürüntü alındı. Yaş, cinsiyet, steroid, antibiyotik kullanımı, kemoterapi, kateter/total parenteral nütrisyon uygulamaları, ECOG performans statusu ve daha önceki yatış sayısı gibi kolonizasyonu etkileyebilecek klinik parametreler kaydedildi. Saptanan mikroorganizmaların dağılımına, günlere göre değişikliğine bakıldı. İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri arasında hem bakteriyel hem de kandida kolonizasyonu açısından 1, 4. ve 7. günlerde anlamlı farklılık saptanmadı. Kolonizasyonu etkilediği belirlenen en önemli klinik özellikler performans statusu, kateter-TPN (total parenteral nütrisyon), antibiyotik ve kemoterapi kullanımı idi.