International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
45 record(s) found.
 • İMMATÜR KİSTİK TERATOM: OLGU SUNUMU
       Ömer ETLİK1, Ali BAY2, Ekrem DOĞAN3, Mustafa İZMİRLİ4, Osman TEMİZÖZ1
 • SPLENİK MARGİNAL ZON LENFOMA SONRASI ORTAYA ÇIKAN BİR HODGKİN LENFOMA OLGUSU
       TANER BAYRAKTAROĞLU1, ALİ BORAZAN1, SELİM AYDEMİR1, GAMZE NUMANOĞLU1, YÜCEL ÜSTÜNDAĞ1, ZUHAL ERDEM1
 • KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ/LENFOMA'DA FLUDARABİN TABANLI KEMOTERAPİ
       FEVZİ ALTUNTAŞ1, BÜLENT ESER1, ÖZLEM CANÖZ1, ÖZLEM ER1, METİN ÖZKAN1, SERDAR ŞIVGIN1, MUSTAFA ÇETİN1, ALİ ÜNAL1
 • ÇÖLYAK HASTALIĞINA EŞLİK EDEN LENFOMA DIŞI İNTESTİNAL T HÜCRELİ LENFOMA: ORTA YAŞLI ERKEK HASTA
       ENDER SERİN1, YÜKSEL GÜMÜRDÜLÜ1, BİROL ÖZER1, FAZİLET KAYASELÇUK1, İLHAN TUNCER1
 • SİSPLATİNE BAĞLI AKUT DEMİYELİNİZAN ENSEFALOMYELİT: OLGU SUNUMU
       FAHRİ ŞAHİN1, GÜRAY SAYDAM1, K. PINAR ÖZEN1, FİKRET BADEMKIRAN1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • YÜKSEK DERECELİ NON-HODGKİN LENFOMA OLGULARINDA 77-04 PROTOKOLÜ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
       AYHAN DÖNMEZ1, SEÇKİN ÇAĞIRGAN1, MURAT TOMBULOĞLU1
 • NON-HODGKİN LENFOMALARDA CD44V6 EKSPRESYONU
       CENGİZ CEYLAN1, FATİH DEMİRKAN1, HAYRİ ÖZSAN1, FATİH KUYUCUOĞLU1, MEHMET ALİ ÖZCAN1, BÜLENT ÜNDAR1
 • PRİMER BÖBREK BAŞLANGIÇLI EKSTRANODAL DİFFÜZ BÜYÜK HÜCRELİ, B HÜCRELİ NHL: OLGU SUNUMU
       GÜRAY SAYDAM1, YÜKSEL KÜÇÜKZEYBEK1, MİNE HEKİMGİL1, SERDAR B. OMAY1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • İMMÜNOPROLİFERATİF İNCE BARSAK HASTALIĞI (İPSİD): 18 YILLIK HACETTEPE DENEYİMİ
       HAKAN GÖKER1, GÜLTEN TEKUZMAN1, İBRAHİM BARİSTA1, İBRAHİM GÜLLÜ1, DİNÇER FIRAT1
 • PRİMER NODAL VE EKSTRANODAL NON-HODGKİN LENFOMALI HASTALARIN KARSILAŞTIRILMASI: KLİNİK, HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SAĞKALIM
       BÜLENT ESER1, MUSTAFA ÇETİN1, ALİ ÜNAL1, OLGUN KONTAŞ1
 • NODAL NON-HODGKİN LENFOMALARIN T VEYA B LENFOSİT ORİJİNLİ OLMASINA GÖRE YENİDEN SINIFLAMASI VE BCL-2 ONKOPROTEİNİ İLE İLİŞKİSİ
       NESRİN GÜRSAN1, MUZAFFER KELEŞ1, CEMAL GÜNDOĞDU1, MUHARREM BİTİREN1, ZEKAİ ERMAN1
 • KANSERLİ ÇOCUKLARDA HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERİNDEN İCAM-1 VE CD44'ÜN SERUM DÜZEYLERİ
       REJİN KEBUDİ1, İNCİ AYAN1, VİLDAN YASASEVER1, FERHAN AKICI1, ÖMER GÖRGÜN1
 • MALİGN LENFOMA YANLIŞ TANISI KONMUŞ BİR TOKSOPLAZMOZ OLGUSU
       VEDAT TURHAN1, EFRAİM ADAM1, İSMAİL YAŞAR AVCI1, BÜLENT BEŞİRBELLİOĞLU1, VOLKAN ÖZGÜVEN1
 • TESTİSTE PRİMER MALİGN LENFOMA: İKİ OLGU NEDENİYLE
       ABDİ SAĞCAN1, ULUS ALİ ŞANLİ 1, BANU ÇİÇEK BİLKAY1
 • PRİMER EKSTRANODAL LENFOMALAR: KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN NODAL LENFOMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
       Doğan UNCU1, Nuriye ÖZDEMİR1, Şebnem KARAKAN2, Berna Çakmak ÖKSÜZOĞLU1, Nurullah ZENGİN1
 • LENFOMALI (HODGKİN VE NON-HODGKİN) HASTALARDA YORGUNLUK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       Arife AZAK1, Sezgi ÇINAR2
 • NON-HODGKİN LENFOMADA PROGNOSTİK PARAMETRELER
       Doğan UNCU1, Hüseyin ABALI1, Nuriye ÖZDEMİR1, Burçin BUDAKOĞLU1, Tunç GÜLER1, Berna Ç. ÖKSÜZOĞLU1, Nurullah ZENGİN1
 • LENFOMALARDA POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLEMENİN YERİ
       H. Mehmet TÜRK1, M. Emin KALENDER1
 • HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZ: KLİNİK VE PATOLOJİK DEĞERLENDİRME
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, M. Ali KAPLAN2, A.Engin ATAY2, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM3, Orhan AYYILDIZ1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • NON-HODGKİN LENFOMA VAKALARIMIZIN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Gülsüm E. PAMUK1, Ferda HARMANDAR2, Orbay HARMANDAR2, Burhan TURGUT1, Emre TEKGÜNDÜZ1, Muzaffer DEMİR1, Özden VURAL1
 • LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA SPLENEKTOMİ
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL2, Orhan AYYILDIZ1
 • Sistemik Lupus Eritematozus ve Sekonder Antifosfolipid Sendromlu Bir Erkek Hastada Hodgkin Lenfoma Gelişimi: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       G. Emel PAMUK1, Ömer N. PAMUK2, Emre TEKGÜNDÜZ1, Burhan TURGUT1, Muzaffer DEMİR1, Necati ÇAKIR2
 • Hematolojik Malignitelerde Plevral Tutulum: İki Olgu Nedeniyle
       Ahmet BİRCAN1, Güçhan ALANOĞLU2, Sema BİRCAN3
 • Pankreatik Non-Hodgkin Lenfoma Vakası
       Gökhan ÇELENKOĞLU1, Güngör UTKAN1, Çiğdem IRKKAN2, Emine BENZER2, Ülkü Y. ARSLAN1, Saadet TOKLUOĞLU1, Sadık MUALLAOĞLU1, Murat KOÇER1, Necati ALKIŞ1
 • Primer Gastrointestinal Lenfoma Hastalarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
       İnci ALACACIOĞLU1, Mehmet A. ÖZCAN1, Murat MERAL2, Özden PİŞKİN1, Fatih DEMİRKAN1, Güner H. ÖZSAN1, Sermin ÖZKAL3, Bülent ÜNDAR1
 • Prebubertal Dönemde Palpe Edilemeyen Testiküler Tümörlerin Tanısında Skrotal Ultrasonografinin Yeri
       Vural KESİK1, Ayhan ABACI2, Ediz YEŞİLKAYA2, Bülent KURT3, Sebahattin VURUCU4, Turan TUNÇ4
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Soliter Splenik Metastazı
       Mehmet HEPGUR1, Mohammad A. NOOR2, Anthony DePLATO1
 • Hodgkin Lenfoma Zemininde Akkiz İktiyozis
       Aristóteles ROSMANINHO1, Ana OLIVEIRA1, Inês LOBO1, Madalena SANCHES1, Manuela SELORES1
 • Lenfopenisi olan 10 aylık bir infantta Lenfomatoid Granülomatozis
       Mehmet Akif OZDEMIR1, Yasemin A. TORUN1, Musa KARAKUKCU1, Olgun KONTAS2, Turkan PATIROGLU1, Ali YIKILMAZ3
 • Hodgkin Lenfoma Kemoterapisi Sırasında Ortaya Çıkan Hepatit C Virusu ile İlişkili Karaciğer Disfonksiyonu
       Serpil EROL1, Ayten KADANALI1, Zulal OZKURT1, Ihami KIKI2, Mehmet PARLAK1
 • Meme Non-Hodgkin Lenffomaları: Beş Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Filiz VURAL1, Guray SAYDAM1, Fahri SAHIN1, Nur A. SOYER1, Mine HEKIMGIL2, Serkan OCAKCI1, Murat TOMBULOGLU1, Seckin CAGIRGAN1
 • Foliküler lenfomalı ve Küçük Lenfositik lenfomalı Hastalarda Nötropenik Olmayan Enfeksiyon İnsidansı: Rituximab Tedavisinin Etkisi
       Rezwan ISLAM1, Mahbubur RAHMAN2, M. Anwarul Huq MIAN3, Hilmi EGE1, Douglas REDING4, Md Abdus SHAKOOR5, Hong LIANG6, Richard MERCIER4
 • Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomalı Hastaların Özellikleri ve Sonuçları: Tek Bir Merkez Deneyimi ve Literatür Özeti
       Serdal KORKMAZ1, Mehmet SENCAN1, Unal OZUM2, Ozen KARADAG2
 • Lenfoma ve Baş-boyun Kanserli Hastalarda HTLV I-II, HIV ve Anti-HCV Seropozitifliğinin Değerlendirilmesi
       Nuray BUYUKBERBER1, Tulay YALCINKAYA2, Ramazan YILDIZ3, Ugur COSKUN3, Mustafa BENEKLI3
 • Antrasiklin Temelli Kemoterapi ile Birlikte Rituksimab Tedavisi Alan Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma Olgularında Fascin Ekspresyonunun Klinik Önemi Var mı?
       Nazım E. KOCER1, Fatih KOSE2, Fazilet KAYASELCUK1, Ayberk BESEN3, Huseyin MERTSOYLU3, Ozgur OZYILKAN3, Ilhan TUNCER1
 • Radyoterapi Ünitelerinde Bilgisayarlı Tomografi Simülasyonuna Bağlı İkincil Kanser Riski Değerlendirmesi
       Fatih BILTEKIN1, Demet YILDIZ1, Gokhan OZYIGIT1
 • kv Portal Görüntüleme ve kvCone Beam Bilgisayarlı Tomografi ile Planlanan Hedef Hacim Sınırlarının Belirlenmesi
       Gozde YAZICI1, Mete YEGINER1, Meltem ATAMEL2, Pervin HURMUZ1, Melis GULTEKIN1, Mustafa CENGIZ1, Ferah YILDIZ1, Gokhan OZYIGIT1
 • Akciğer Kanseri Taraması; Literatürün Güncel Veriler Eşliğinde Detaylı İncelenmesi
       Yusuf ACIKGOZ1, Mehmet A.N. SENDUR2, Nuriye Y. OZDEMIR2, Sercan AKSOY3, Nurullah ZENGIN4
 • Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hodgkin Lenfomalı Hastalara Ait Sonuçların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Tugba TURGUT1, Eren GUNDUZ2, O. Meltem AKAY2, Hava U. TEKE2, Ozge BOLLUK3, Zafer GULBAS4
 • Relaps/Refrakter Lenfomalı Olgularda ESHAP ve DHAP Kurtarma Rejimlerinin Toksisite Açısından Retrospektif Analizi
       Ozan SALIM1, Tayfur TOPTAS2, Derya K. SALIM3, Orhan K. YUCEL1, Burak DEVECI4, Ihsan KARADOGAN4, Levent UNDAR1
 • Yetmişbeş Yaş ve Üzeri Non-Hdgkin Lenfoma Hastalarında Antrasiklin Bazlı Kemoterapiler
       Furkan SARICI1, Neyran KERTMEN1, Alma C. ASLAN1, Vildan TASDEMIR1, Taner BABACAN1, Saadettin KILICKAP1, Evren OZDEMIR1, Ibrahim BARISTA1, Alev TURKER1, Ayse KARS1
 • Myeloproliferatif Hastalıklarda Jak1/Jak2 İnhibitörü Ruksolitinib’in Dalak Boyutu ve Hastalık Semptomları Üzerindeki Etkisi
       Sude H. AKTIMUR1, Umit Y. MALKAN2, Damla N. EYUPOGLU2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Engin KELKITLI1, Hilmi M. ATAY1, Gursel GUNES2, Sezgin ETGUL2, Tuncay ASLAN2, Hakan GOKER2, Nilgun SAYINALP2, Salih AKSU2, Osman I. OZCEBE2, Yahya BUYUKASIK2, Mehmet TURGUT1
 • Rituksimab Çağında Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Bulky Kitlenin Tedavi Yanıtı ve Genel Sağkalıma Etkisi
       Rafet EREN1, Muzaffer Ece HAKAN2, Ceyda ASLAN3, Mehmet Hilmi DOGU3, Sermin ALTINDAL3, Osman YOKUS3, Elif SUYANI3
 • Erken Evre Akciğer Kanserli Hastalarda SBRT Sonrası SUVmax Değişiminin Prognostik Önemi Varmı?
       Gokhan YAPRAK1, Alaattin OZEN2, Fuzuli TUGRUL3, Sule OZUGUR4, Naciye ISIK1
 • Yüksek Tümör Yükü Olan Lenfoma Olgularında Tümör Lizis Sendromunun Önlenmesi için Ön Faz Tedavinin Etkinliği: Kesitsel bir Çalışma
       Ali OGUL1, Semra PAYDAS2, Mahmut BUYUKSIMSEK1, Abdullah Evren YETISIR3
 •